Musikgesellschaft Schnottwil

O-Ton

Gallery Datum: 10 5 2015

O-Ton

E mega härzliche Dank fär das wunderbar Müetertags-Konzärt, ha e paar emotional uberwältigti Freudutränä gwischt. Äs güets Wyterschaffu wünscht eiw Julia Obrecht-Lötscher

Mehr