Musikgesellschaft Schnottwil

O-Ton

E mega härzliche Dank fär das wunderbar Müetertags-Konzärt, ha e paar emotional uberwältigti Freudutränä gwischt.

Äs güets Wyterschaffu wünscht eiw
Julia Obrecht-Lötscher